فرزانه ابروانی

اقامت و پاسپورت ترکیه

به منظور رفاه حال هم وطنان اقدام به ایجاد دفتر در استانبول نمودیم. این دفتر به منظور کمک رسانی به شما عزیزان برای ایجاد کار، خرید ملک، دریافت اقامت ترکیه و یا دریافت پاسپورت ترکیه می باشد. شرایط دریافت ویزای کانادا یا ویزاهای تجاری آمریکا با داشتن اقامت و یا پاسپورت ترکیه بسیار آسان تر خواهد بود. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.