فرزانه ابروانی

برنامه های مهاجرت خویشاوندی

شهروندان کانادا و افرادی که دارای اقامت دائم کانادا میباشند, میتوانند, افراد درجه اول خانواده خود را به عنوان حامی به کانادا دعوت کنند. فرد حامی باید توانایی مالی جهت استقرار اعضای خانواده خود در کانادا داشته باشد. تحت شرایط خاص و مقررات استان, فرد حامی میتواند برای خانواده خود نسبت به اخذ اقامت کانادا اقدام نماید. در صورت تمایل و برای دریافت اطلاعات بیشتر لطفآ با ما تماس بگیرید.