فرزانه ابروانی

ویزای همراه دانشجویی در کانادا

کلیه دانشجویان بین المللی در کانادا میتوانند اعضای درجه یک خانواده خود از جمله همسر خود را به کانادا دعوت کنند.

نحوه سیاست گذاری اداره مهاجرت کانادا به گونه ای است که اجازه میدهد اعضای خاصی از خانواده دانشجویان بین المللی برای کار یا ادامه تحصیلی به این کشور مهاجرت کنند. جهت اخذ چنین ویزایی راهکارهای مختلفی وجود دارد.

تعریف اعضای خانواده :    درواقع منظور از اعضای خانواده همسر، شریک زندگی، فرزندان وابسته و والدین می باشد.

ویزای بازدیدکنندگان - ویزای اقامت موقت کانادا

در برخی موارد جهت اخذ ویزا و و رود به کانادا به عنوان بازدیدشهرواندن برخی از کشورها به منظور ورود به کانادا به عنوان یک بازدیدکننده نیازمند یک ویزای اقامت موقت (TRV) هستند. این ویزا در مرزهای ورودی کانادا کاربرد ندارد و در برخی موارد ممکن است نیاز به آزمایشات پزشکی وجود داشته باشد. ممکن است به زمان زیادی برای پردازش درخواست شما نیاز باشد.

همچنین در برخی موارد نیاز به انجام برخی آزمایش شهروندان برخی کشورهای خاص نیاز به ویزای اقامت موقت یا TRV ندارند، اما از 10 نوامبر 2016، اکثر افراد معاف از ویزای اقامت موقت، نیازمند یک مجوز الکترونیکی سفر (eTA) هستند. شهروندان آمریکا نیازی به ارایه هیچ کدام از TRVو eTA ندارند.

مجوز کار برای همسران

دانشجویان تمام وقت دارای مجوز تحصیل معتبر می توانند به همسر یا شریک زندگی خود کمک کنند تا برای دریافت مجوز کار در کانادا اقدام کنند. مجوز کار آزاد به همسر یا شریک زندگی دانشجو اجازه کار در کانادا را می دهد و تا زمان انقضای مجوز تحصیل دانشجو معتبر است. شرایط دریافت این مجوز این است که، دانشجو به صورت تمام وقت در حال تحصیل باشد و یک مجوز تحصیلی از یکی از موسسات آموزشی زیر داشته باشد:

   . یک موسسه ی آموزش عالی دولتی

  . یک موسسه ی آموزش عالی خصوصی که تحت قوانین و مقررات مشابه با یک موسسه ی دولتی فعالیت کند و نیمی از بودجه ی فعالیت خود را از دولت دریافت کند.

  .  یک موسسه ی خصوصی با مجوز استانی برای اعطای مدرک

در ذهن داشته باشید که این مجوز کار آزاد ممکن است برخی مشاغل خاص (همانند مشاغل در مدارس یا بیمارستان ها) را شامل نشود مگر اینکه آزمایشات پزشکی ارائه شود.

زمانبندی مجوز کار همسران و فرایند درخواست

دفاتر ویزای کانادا در خارج از کشور معمولا می توانند درخواست یک مجوز کار را همزمان با درخواست مجوز تحصیل همزمان مورد بررسی قرار دهند. در چنین مواردی, علاوه برهزینه های دریافت مجوز تحصیل در کانادا، متقاضی باید هزینه های دریافت مجوز کار را نیز پرداخت نماید.

همچنین، همسر یا شریک زندگی دانشجومی تواند به عنوان توریست به کانادا بیاید و پس از ورود برای مجوز کار درخواست دهد. برای شهروندان کشورهایی که نیاز به ویزای اقامت موقت یا TRV ندارند، این درخواست مجوز کار ممکن است در هنگام ورود به کانادا انجام شود. در برخی موارد، شهروندان کشورهایی که نیازمند ویزا هستند نیز ممکن است هنگام ورود، درخواست خود را تکمیل کنند.

فرزندان کوچک و قوانین مجوز تحصیلی در کانادا

اگر شما یا همسر شما در حال حاضر در کانادا اقامت دارید، فرزند کوچک شما می تواند بدون یک مجوز تحصیل در مقطع پیش دبستانی، دبستان یا متوسطه تحصیل کند. با این حال هنگامی که فرزندتان به سن قانونی استانی که در آن زندگی می کنید, برسد، برای ادامه ی تحصیلات خود در کانادا باید درخواست مجوز تحصیل دهد. این درخواست می تواند از داخل کانادا انجام شود. برای کسب اطلاعات بیشتر به جدول زیر مراجعه کنید.هنگامی که از خارج از کانادا درخواست می کنید، باید در دفاتر ویزای کانادا در خارج از کشور برای مجوز تحصیل فرزندتان درخواست دهید.

درخواست همزمان

اگر قصد دارید همزمان با تحصیل خود، خانواده ی خود را به کانادا بیاورید و در یک زمان به کانادا برسید باید برای کل خانواده یک درخواست پر کنید. اگر درخواست های گوناگونی برای مجوز های مختلف دارید (برای مثال مجوز تحصیل شما و مجوز کار همسر یا شریک زندگیتان) نیازمند مدارک دیگری نیز خواهید بود و باید هزینه های اضافی پرداخت نمایید (مانند هزینه های اضافی برای مجوز کار

تمدید وضعیت

اگر در مدتی که در کانادا هستید قصد تمدید یا تغییر شرایط اقامت خود را داشته باشید، باید درخواست مجزایی ارائه دهید. مطمئن شوید که تاریخ انقضای مجوز تحصیل خود را کنترل می کنید و حداقل 30 روز قبل از آن تاریخ برای تمدید اقامت خود اقدام کنید.

آیا یک کودک در کانادا نیاز به مجوز تحصیل دارد؟

کودکانی که همراه با افراد بزرگسالی که در کانادا دارای مجوز کار یا تحصیل هستند می توانند بدون مجوز تحصیل در مقاطع پیش دبستانی، دبستان و متوسطه تحصیل کنند.