فرزانه ابروانی

انتشار برنامه مهاجرتی کانادا درجهت رشد اقتصادی کشور

اقتصاد کانادا یکی از سریع‌ترین بهبودهای ناشی از COVID-19 را در میان اقتصادهای پیشرفته تجربه کرده است، اما اکنون با کمبود بحرانی بازار کار مواجه است که باعث عدم اطمینان برای مشاغل و کارگران کانادایی شده است.

امروز شان فریزر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی محترم، طرح سطوح مهاجرت به کانادا 2023-2025 کانادا را منتشر کرد. این طرح، مهاجرت به کانادا را به عنوان یک استراتژی برای کمک به کسب‌وکارها در یافتن کارگران و جذب مهارت‌های مورد نیاز در بخش‌های کلیدی – از جمله مراقبت‌های بهداشتی، مشاغل ماهر، تولید و فناوری – برای مدیریت چالش‌های اجتماعی و اقتصادی که کانادا در دهه‌های آینده با آن مواجه خواهد شد، در نظر می‌گیرد.

سال گذشته کانادا تقریبا از 405،000 تازه وارد استقبال کرد – بیشترین استقبال در یک سال. دولت با تعیین اهداف در طرح سطوح جدید دولت کانادا برنامه ریزی استقبال از 465،000 ساکن دائمی در سال 2023، 485،000 نفر در سال 2024 و 500،000 نفر در سال 2025 را کرده است.

نکات برجسته این طرح مهاجرت کانادا شامل موارد زیر است:

  • تمرکز بلندمدت بر رشد اقتصادی، با بیش از 60 درصد پذیرش در کلاس اقتصادی تا سال 2025
  • استفاده از ویژگی های جدید در سیستم اکسپرس اینتری کانادا برای استقبال از تازه واردان با مهارت ها و صلاحیت های مورد نیاز در بخش هایی که با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند مانند مراقبت های بهداشتی، تولید، تجارت ساختمان و STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی)
  • افزایش در برنامه های منطقه ای برای رفع نیازهای هدفمند بازار کار محلی، از طریق برنامه استانی، برنامه مهاجرت اقیانوس اطلس، و آزمایشی مهاجرت روستایی و شمالی
  • اطمیان از جمع کردن خانواده های بیشتر سریعتر که حداقل 4.4٪ از ساکنان دائمی جدید خارج از کبک فرانسوی زبان هستند
  • حمایت از بحران های جهانی با ایجاد پناهگاه امن برای کسانی که با آزار و شکنجه مواجه هستند، از جمله با گسترش پایلوت مسیرهای تحرک اقتصادی با تمرکز بر مهاجرت منطقه ای، این طرح بر روی کار مداوم برای تقویت سیستم مهاجرت به کانادا و گسترش مزایای مهاجرت به جوامع سراسر کشور، از جمله حمایت از سرزندگی جوامع فرانسوی زبان در خارج از کبک استوار است.

برنامه های مهاجرت اقتصادی منطقه ای، مانند برنامه استانی، برای رشد پایدار کشور کانادا اهمیت فزاینده ای دارد. به همین دلیل است که برنامه امسال رشد سال به سال را ترسیم می کند تا بتوانیم به حمایت از استان ها و مناطق در جذب تازه واردان ماهر که برای رسیدگی به کمبود نیروی کار و چالش های جمعیتی در مناطق خود نیاز دارند، ادامه دهیم. در طول سال گذشته، ما بهبودهایی را برای رسیدگی به چالش‌های کلیدی پیش روی افرادی که از سیستم مهاجرتی کانادا استفاده می‌کنند، انجام داده‌ایم. ما همچنان به ساده‌ سازی و دیجیتالی کردن سیستم مهاجرت خود ادامه می‌دهیم تا پردازش را تسریع کنیم و به کاربران تجربه‌ای را که انتظار دارند و شایسته آن هستند ارائه دهیم. این طرح به تثبیت جایگاه کانادا در میان مقاصد برتر جهان برای استعدادها کمک می‌کند و پایه‌ای قوی برای رشد اقتصادی مستمر ایجاد می‌کند و در عین حال اعضای خانواده را با عزیزانشان پیوند می‌دهد و تعهدات بشردوستانه کانادا را انجام می‌دهد.

آیا سوالی در رابطه با روشهای مهاجرتی خود دارید؟
فرم ارزیابی رایگان مهاجرت را تکمیل کنید و در عرض 24 ساعت پاسخ دریافت کنید تا ببینید آیا واجد شرایط هستید یا خیر.
تکمیل فرم ارزیابی تقریباً 5 دقیقه طول می کشد. ما ظرف یک روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت تا در صورت امکان  شما را در مسیر مهاجرت کمک کنیم.
می توانید با دریافت وقت مشاوره از مشاوره مستقیم خانم فرزانه ابروانی استفاده کرده و مناسبترین روشهای مهاجرتی را دریافت نمایید.