فرزانه ابروانی

سپتامبر 14, 2022

کانادا 2750 کاندید اکسپرس اینتری را در آخرین قرعه کشی همه برنامه ها دعوت می کند

کانادا در آخرین قرعه کشی اکسپرس انتری که در 31 آگوست برگزار شد، 2750 دعوت نامه برای درخواست (ITA) برای اقامت دائم صادر کرده است. قرعه […]